Over ons

ADVIES - ONTWERP - TEKENWERK

Koudijs Architecten & Adviseurs is gefundeerd op de uitgebreide ervaring die is opgedaan in het soms ingewikkelde proces van idee tot realisatie van woningen, utiliteitsbouw, scholenbouw en sportaccommodaties.

Wij profileren ons als adviseur bij het objectief beantwoorden van vragen als:’wat is er mogelijk aan mijn woning’, ‘hoe kan ik mijn wensen verwezenlijken’.’wat betekenen de verschillende scenario’s’ of ‘welke investering brengt de keuze met zich mee’.

Koudijs Architecten & Adviseurs kiest voor een open en toegankelijke manier van ontwerpen en afspraken maken. Onze ervaring is dat we zo op professionele wijze het maximale uit de samenwerking halen. Vanuit onze rol als architect garanderen we daarmee enerzijds een begrijpelijk rol van het ontwerpproces en anderzijds voor een ontwerp op maat.

Tevens verzorgen wij het tekenwerk, de vergunningsaanvragen en de bouwvoorbereiding. Onze ervaring is dat we daarmee maximaal grip hebben op het ontwerp- en bouwproces en onze klanten naar tevredenheid kunnen dienen.

Wij vinden het belangrijk dat bij de realisatie van het project wordt teruggekeken op een aangenaam proces en een voor iedereen aansprekend resultaat.

STRONG DELIVERY, IDEAS AND SERVICE