Even buiten de bebouwde kom van het dorpje Harreveld is een woonerf ontworpen; een 6-tal woningen rond een binnenplaats. Uitgangspunt was de Achterhoekse typologie van het boerenerf en de geslotenheid van haar gebouwen daaromheen. Veel aandacht is besteed aan het plaatsen van de woningen; door veel zichtlijnen tussen de woningen te laten is er veel contact met de omliggende weilanden en kerktoren van Harreveld.
Door het organiseren van een aantal sessies met de toekomstige bewoners hebben de woningen veel met elkaar gemeen waardoor er een grote samenhang is ontstaan, maar kennen zij op detailniveau verschillen.
opgeleverd in 2010