De veranderende zorgvraag maakte het noodzakelijk dat de bestaande fysiotherapiepraktijk werd gemoderniseerd. Het begon met de vraag;’biedt onze locatie voldoende mogelijkheid?’. Met die vraag is ons bureau aan de slag gegaan en na een aantal bijeenkomsten en presentaties met de Gemeente is een akkoord bereikt waarop de vergunningen door ons zijn aangevraagd.
Het plan bestond uit een nieuwe voorgevel, uitbreiding aan de kopse zijde en het openwerken van het dak. De ingrepen maakten nieuwe behandelkamers mogelijk en een extra sportruimte, waarbij alle ruimten werden verbonden door de 12 meter lange open, centrale gang onder het evenzo lange daklicht. Daarmee organiseert deze gang de bewegingen in de praktijk en is het een bron van prettig licht.
Opening eind 2013