Aan ons is gevraagd een plan te maken om in een monumentaal pand aan de Parkstraat 10 woonstudio’s te realiseren met een gemeenschappelijke woonkamer voor minder-zelfstandige jonge mensen. Inclusief ruimte voor de 24-uurs begeleiding door de opdrachtgever ENSO zorg. Naar aanleiding van een nauwkeurige opname is het pand geschikt gemaakt binnen de hedendaagse regelgeving inzake geluid, brandwering en isolerende maatregelen, juiste logistiek en de woonsituatie die ENSO zorg wil bieden. Enkele sanitaire voorzieningen zijn toegevoegd. Tevens hebben wij geadviseerd in de prijsvormingsfase.