Voor de RIBW is een plan gemaakt om een monumentaal pand geschikt te maken voor opvang van dakloze jongeren, waarbij een beschermende woonvorm wordt geboden. Iedere bewoner beschikt over een eigen studio en er is voorzien in een gezamenlijke woonkamer. Tevens is een deel van het pand, dat 4 verdiepingen beslaat, geschikt gemaakt voor eigen kantoorfunctie en dagelijks toezicht. De keuzes die zijn gemaakt in de afwerkingen en de uitvoering zijn gedaan in nauw contact met de monumentencommissie van de gemeente Arnhem.