In de eerste gesprekken viel al op de termen als ‘openmaken’ en ‘drempels weg’ veel werden gebezigd. Mede uit de wens dat de tuin meer onderdeel van het wonen moest gaan uitmaken ontstond het plan voor de achteraanbouw. Oplossing is gevonden in het verwijderen van de oude berging die het zicht op de smalle maar zeer diepe tuin verhinderde.
Mede door de aanbouw ontstond er niet alleen een enorme zichtlijn via de woning naar de achterzijde van de tuin. Door in de uitbouw een insnede in het dak te maken kon het licht diep in de woning indringen. Door de lange zichtlijn te ‘begeleiden’ is in de achtergevelpui een knik gemaakt, waardoor het terras direct achter de aanbouw de verbindende ruimte is geworden en de meeste aandacht uitgaat naar de nieuwe, open woonkeuken
opgeleverd in 2014