Bij het betreden van Winkelcentrum Kerschoten in Apeldoorn kun je er niet omheen. Een eigenzinnige, glazen viswinkel markeert de ingang van de winkelstraat. Om de oude, tijdelijke keet te vervangen door een permanente kiosk was een nauwkeurige stedenbouwkundige studie van de plek noodzakelijk. Het hele proces van bestemmingsplannen, grond, bouw en visie is door Koudijs Architecten tot een goed eind gebracht.
Het resultaat is een vriendelijk ogend maar ook eigenwijs gebouwtje; de gevels staan schuin op de looprichting, waarmee het flirt met het winkelend publiek. Het gebouw voegt zich in de prominente situatie doordat een ‘achtergevel’ ontbreekt. Het gebruik van deels helder en deels ondoorzichtig glazen panelen schemert de functie en beweging hier en daar door de gevels. Vooral ’s avonds is het een mooi baken.
uitgevoerd in 2010